سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه علوم پزشکی بم
درباره محصول- نگارش:

اساتید محترم حتما جهت طراحی سوالات از فیلم راهنما به لینک ذیل مراجعه فرمایید

راهنما طراحی سوالات

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تذکر مهم : دانشجویان محترم حتما قبل از ثبت نام در سامانه آزمون فیلم آموزشی زیر را با دقت تماشا فرمایید.